Proiect Masura 111 GAL Inima Giurgiului

proiectelogo2

Proiect Masura 111 GAL Inima Giurgiului

„FORMAFERM!” – FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE SI DIFUZARE DE CUNOȘTINȚE ÎN CADRUL COMUNITATII GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ „INIMA GIURGIULUI” – ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI

DESCRIERE PROIECT

Prin proiect se propune realizarea de activitati de formare profesionala, informare, difuzare si transfer de cunostinte la nivelul teritoriului acoperit de GAL „Inima Giurgiului” – Țara Neajlovului și a Câlniștei.

Activitatile de formare la nivelul teritorului vor contribui la:

 1. cresterea competitivităţii şi diversificării produselor din agricultură, zootehnie;
 2. obtinerea de informatii necesare restructurării şi modernizării sectoarelor agricol şi zootehnic, sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi zootehnice, apicole;
 3. dezvoltarea activităţilor economice în domeniul turismului prin care potenţialul natural şi cultural – etnografic poate fi folosit la maxim pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului;
 4. cresterea capacitatii micilor producători de a intra pe o piaţă din ce în ce mai globală şi mai concurenţială;
 5. dezvoltarea de afaceri orientate spre piaţă şi îmbogăţirea cunoştinţelor economice şi de management;

Furnizarea actiunilor de formare profesională precum si a actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă.

Prin proiect se vor organiza activitati pentru un grup tinta de  20 de persoane, din care:

– 10 persoane vor participa la activități de formare profesională și

– 10 persoane vor participa la acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe;

-femei: minim 5 persoane din totalul participanților;

-tineri sub 40 de ani: minin 9 persoane din totalul participanților;

-cursanți care sunt fermieri de semi-subzistență: minim 8 persoane din totalul participanților;

-cursanți care fac parte dintr-o formă asociativă: minim 5 persoane din totalul participanților.

Durata implementare: 6 luni

Buget: 10.000 euro

 

 

OBIECTIVE

Obiectivul general

Îmbunătățirea sectoarelor agro-zootehnic, apicol, silvic, alimentar şi de servicii, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protectia mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de cunoștinte inovative persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate.

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Inima Giurgiului” – Țara Neajlovului și a Câlniștei este centrată pe urmatoarele aspecte cheie:

 • Dezvoltarea economiei locale bazata pe sectorul agricol, non-agricol si turistic.
 • Ridicarea nivelului de trai.
 • Pastrarea si dezvoltarea potentialului teritoriului.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului prin realizarea de cursuri de formare profesionala in Competente antreprenoriale, cat si prin realizarea unor actiuni de informare si difuzare de cunostinte inovative. Actiunile vor viza  informare generala privind posibilitatea accesarii fondurilor europene de dezvoltare rurala, politica de mediu, sustinerea infiintarii grupurilor de producatori si informare specifica privind cerintele pentru produsele agroalimentare. De asemenea se vor organiza vizite de schimb de experinta in cadrul unor ferme innovative.

 

Obiective specifice:

Conform ghidului solicitantului obiectivele specifice constau in: “Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole, zootehnice, apicole şi forestiere, dar şi a transformărilor sociale, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale.

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea conservării şi creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii”.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice. In cadrul cursurilor se vor se vor aborda teme precum: utilizarea durabila a terenurilor agricole, managementul fermei, restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare a produselor agricole, zootehnice si apicole, cat si alte teme de interes general si specific pentru fermieri.

In cadrul sesiunilor de informare vor fi abordate teme precum posibilitatea accesarii fondurilor europene de dezvoltare, politica de mediu, sustinerea infiintarii grupurilor de producatori, cat si teme specifice precum cerintele pentru produsele agroalimentare.

 

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor operaţionale ale masurii, prin:

 1. a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale specifice pentru agricultură, zootehnie, apicultură şi industria alimentară;
 2. b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor;
 3. c) respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare);
 4. d) promovarea şi respectarea standardelor de calitate a produselor agricole, zootehnice şi silvice precum şi a condiţiilor de mediu;
 5. e) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT);
 6. f) respectarea şi încurajarea principiului privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Actiune de schimb de experienta pe teme de dezvoltare rurala care vor contribui la atingerea obiectivelor masurii. Actiunile de schimb de experienta se vor desfasura pe teritoriul GAL „Inima Giurgiului” – Țara Neajlovului și a Câlniștei. In cadrul vizitei beneficiarii vor putea afla informatii cu privire la managementul afacerii, tehnologiile aplicate pentru obtinerea unor culturi productive si de calitatea I. De asemenea se vor prezenta inovatiile aduse in cadrul fermei si know-how-ul implementat pentru obtinerea unui pret de productie cat mai redus pentru cresterea competitivitatii fermei.

 

INDICATORI DE MONITORIZARE

Tip indicator Indicator Tință realizare prin proiect
Realizare Număr total de cursuri 1
Realizare Număr total de participanti 20
Realizare Numar total participantiDin care (minim):-        Femei-        Tineri sub 40 de ani

–        Fermieri de semi – subzistenta

–        Persoane care fac parte dintr-o forma asociativa

20 59

8

5

Realizare Numar total ore ( nr. total de participant)-        formare profesionala-        informare si difuzare cunostinte 560400160
Realizare Număr absolvenți 10
Realizare Număr persoane care beneficiază de informare 10
Realizare Număr persoane care beneficiază de vizite pe teren( ferme) 10

 

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Click aici

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

sub