Proiect Masura 111 GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu

proiectelogo2

Proiect Masura 111 GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu

FERMIERI PROFESIONISTI  PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL REGIUNILOR RURALE

 

DESCRIERE PROIECT

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu.

In cadrul cursurilor se vor aborda teme precum: utilizarea durabila a terenurilor agricole, managementul fermei, restructurarea si modernizarea in sectoarele de procesare si comercializare a produselor agricole, zootehnice si apicole, cat si alte teme de interes general si specific pentru fermieri.

In cadrul sesiunilor de informare vor fi abordate teme precum posibilitatea accesarii fondurilor europene de dezvoltare, politica de mediu, sustinerea infiintarii grupurilor de producatori, cat si teme specifice precum cerintele pentru produsele agroalimentare.

 

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor operaţionale ale masurii, prin:

– îmbunatatirea cunostințelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură și industria alimentara;

– pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;

– diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme de procesare);

– conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului.

 Actiune de schimb de experienta pe teme de dezvoltare rurala vor contribui la atingerea obiectivelor masurii. Actiunile de schimb de experienta se vor desfasura pe teritoriul GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu. In cadrul vizitei beneficiarii vor putea afla informatii cu privire la managementul afacerii, tehnologiile aplicate pentru obtinerea unor culturi productive si de calitatea I. De asemenea se vor prezenta inovatiile aduse in cadrul fermei si know-how-ul implementat pentru obtinerea unui pret de productie cat mai redus pentru cresterea competitivitatii fermei.

Problema cea mai importantă identificată la nivelul ariei vizate este lipsa de perspective viabile cu care se confruntă grupul ţintă, lipsă derivată din prea puţinele activităţi private în general şi a unui nivel suficient de activităţi agricole în special, ce se desfăşoară în aceasta zona. Datorita acestei lipse, nu se pot crea noi locuri de munca, oamenii nu au cunoştinţe despre cum pot începe o activitate pe cont propriu sau susţin o activitate ce le permite să trăiască la un nivel aflat sub valoarea pragului de subzistenţă. Astfel, oferta fiind extrem de scăzută, membrii acestor comunităţi sunt nevoiţi fie să se resemneze cu starea actuală, fie să migreze spre zonele urbane, unde există mai multe posibilităţi. Mai departe, acest lucru determină un nivel de dezvoltare scăzut în regiune, zona continuând să fie lipsită de atractivitate pentru investiţii. Deşi există posibilităţi de a dezvolta sectorul agricol, acestea nu sunt exploatate, multe terenuri rămânând nelucrate corespunzator, scazand astfel productiile si implicit rentabilitatea,  în special din cauza lipsei de cunoştinţe tehnice, economice şi administrative specifice pentru agricultură, sau a acumulării unor cunoştinţe sporadice, fragmentare, redundante sau irelevante.

Prin dezvoltarea unor măsuri integrate, sporirea gradului de atractivitate şi creşterea competitivităţii teritoriului GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu,  proiectul va răspunde obiectivelor Măsurii 41-111.

Pe termen mediu şi lung, activităţile propuse în cadrul proiectului de către solicitant vor contribui la îmbunătăţirea accesului a 180 de persoane (grupul ţintă) la meserii necesare în domeniul agricol, la încurajarea unui număr de  persoane interesate, în special fermieri de subzistenţă si tineri pentru dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale, precum şi la evoluţia mediului concurenţial în sectorul agricol prin discuţii legate de promovarea produselor şi serviciilor agricole propuse de beneficiari, determinând astfel un nivel de trai superior al membrilor comunităţii din comunele vizate şi alternative viabile pe pieţele de desfacere.

Sprijinul acordat prin aceasta măsura va facilita accesul la alte măsuri din Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu.

Prin proiect se propune realizarea de activitati de formare profesionala, informare, difuzare si transfer de cunostinte la nivelul teritoriului acoperit de GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu.

Activitatile de formare la nivelul teritorului vor contribui la:

  1. a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale specifice pentru agricultură, silvicultură şi industria alimentară;
  2. b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor;
  3. c) respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare);
  4. d) promovarea şi respectarea standardelor de calitate a produselor agricole şi silvice precum şi a condiţiilor de mediu;
  5. e) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea asigurării utilizării durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel naţional ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere;
  6. f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT) ;
  7. g) respectarea şi încurajarea principiului privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Furnizarea actiunilor de formare profesională precum si a actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă.

Prin proiect se vor organiza activitati pentru un grup tinta de  format din 180 beneficiari din teritoriul GAL Centrul pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu, dintre care:

– 80 beneficiari care vor participa la activități de formare profesională;

– 100 beneficiari care vor participa la acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe, din care:

– femei: 45;

– tineri sub 40 de ani: 70.

– fermieri de semi – subzistenta: 15

– persoane care fac parte dintr-o forma asociativa: 10

 

Durata implementare: 7 luni

 

Buget: 70.000 euro

 

 

OBIECTIVE

 

Obiectiv general:

Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol, silvic și alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole și protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de cunoștințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate.

 

Obiective specifice:

–        Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a  terenurilor agricole și forestiere, creșterea calității managementului la nivel de fermă,  restructurarea și modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru  produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și  reducerea șomajului în zonele rurale.

–        Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi  implicate în activități forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în  vederea creșterii suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului și valorificării eficiente a  produselor pădurii.

 

INDICATORI DE MONITORIZARE

Tip indicator Indicator Tință realizare prin proiect
Realizare Număr total de cursuri 4
Realizare Număr total de participanti formare 80
Realizare Număr total de participanti infomare 100
Realizare Numar total participantiDin care (minim):

–        Femei

–        Tineri sub 40 de ani

–        Fermieri de semi – subzistenta

–        Persoane care fac parte dintr-o forma asociativa

180 

45

70

15

10

Realizare Numar total ore-        formare profesionala

–        informare si difuzare cunostinte

–        vizita pe teren

62403200

2400

640

Realizare Număr absolvenți 80
Realizare Număr persoane care beneficiază de informare 100
Realizare Număr persoane care beneficiază de vizite pe teren( ferme) 80

 

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Click aici

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

sub