PROIECT 5.2 – INVESTIM IN VOI! MEDIUL RURAL OPORTUNITATI DE OCUPARE

PROIECT 5.2 – INVESTIM IN VOI! MEDIUL RURAL OPORTUNITATI DE OCUPARE

proiectelogo3

Aceasta pagina de site este cofinanţata din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Data publicare anunt: 23.07.2014

ANUNT SELECTIE EXPERTI PE TERMEN LUNG

 

 1. Prezentare

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, cu sediul in str. Tudor Arghezi, nr.26, et.1, ap.16, Sector 2, Bucuresti, este partener in cadrul   unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/135/5.2./S/132077 – ” INVESTIM IN VOI MEDIU RURAL – OPORTUNITATI DE OCUPARE!”.

 

Proiectul ”INVESTIM IN VOI MEDIU RURAL – OPORTUNITATI DE OCUPARE!” are ca obiectiv general : valorificarea durabila a potentialului resurselor umane din zonele rurale ale Regiunilor NE, SM, V, Centru si BI prin implementarea de programe integrate vizand informarea, formarea, medierea si accesul pe piata muncii si stimularea antreprenoriatului in randul a 735 de persoane.

 

Obiective specifice:

OS 1) Cresterea nivelului de informare privind oportunitati de formare si ocupare pentru 735 pers din zonele tinta

OS 2) Cresterea accesului la servicii specializate de informare, orientare, consiliere profesionala pentru 735 persoane din zonele tinta

OS 3) Imbunatatirea nivelului de pregatire si motivare pt 735 pers din zonele tintaprin facilitarea accesului la programe de formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii in domenii de activitate nonagricole

OS 4) Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele tinta prin promovarea culturii antreprenoriale pt 380 pers si imbunatatirea calitatii fortei de munca din zonele rurale in vederea cresterii ratei de ocupare pt 355 pers, prin furnizarea a 2 programe integrate in vederea facilitarii accesului pe piata muncii si in vederea acordarii de asistenta si consiliere pentru demararea unei afaceri in mediul rural.

OS 5) Dezvoltarea cadrului general pentru asigurarea durabilitatii serviciilor integrate, prin crearea Centrului de formare si resurse pentru dezvoltare durabila in mediul rural (CFRDD).

In vederea completarii echipei de implementare anuntam ca in perioada 24 – 31 iulie 2014, Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene, organizeaza selectie prin concurs de dosare a 1 experti pe termen lung, pentru pozitia Coordonator Proiect (8h/zi/), avand urmatoarele responsabilitati:

 1. Implementarea activitatilor in conformitate cu prevederile cererii de finantare si a obiectivelor propuse ;
 2. Diseminarea informatiei, contactarea institutiilor statului ce au in subordine centre de asistare a somerilor / personalor neocupate (primarii, agentii de ocupare, etc.) ;
 3. Organizarea / Contribuie la organizarea conferintelor si a altor evenimente de diseminare prevazute in cadrul proiectului, asigurarea unei bune desfasurari a conferintelor de presa, a spatiilor necesare si a documentelor de infromare ;
 4. Asigura activitatea de informare la nivel local pentru lansarea proiectului, precum si pe toata perioada de implementare a proiectului ;
 5. Coordonarea proiectului din partea partenerului
 6.           Acordarea de suport tehnic si managerial echipei centrului in care isi desfasoara activitatea ;
 7. Monitorizarea activitatilor proiectului la nivel local pe toata durata acestuia ;
 8. Urmareste realizarea indicatorilor in termeni calitativi si cantitativi si propune solutii de optimizare si imbunatatire a activitatii la nivel local;
 9.           Executa orice alta sarcina care este legata de proiect si vine din partea managerului de proiect;
 10. Respectă confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor ce îi sunt transmise de angajator, la care are acces în virtutea desfăşurării activităţii sale, despre proiectele acestuia precum şi orice alte date a căror divulgare ar produce prejudicii materiale şi/sau morale acestuia;
 11. Intocmirea rapoartelor lunare (fisa de pontaj, raport de activitate) ;
 12.           Respectarea programului de lucru stabilit de manger si agenda zilnica a evenimentelor.

 

Durata de implementare activităților aferente poziție solicitate: 16 luni (iulie 2014 – octombrie 2015).

 

II.1. Criteriile de selecţie sunt :

 • Absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență în domeniile vizate
 • Experientă în activitatea de specifica pentru care candideaza
 • Experienta relevantă in proiecte implementate
 • Experienţă în lucrul cu persoanele neocupate si someri
 • Abilitaţi foarte bune de comunicare
 • Permis de conducere categoria „B”

 

II.2. Cerintele minime pentru pozitia de Coordonator proiect:

–       studii superioare

–       experienta profesionala generala intre 3 – 7 ani

–      –         experienta profesionala specifica in implementare de proiecte, relatii publice si in domeniul asistarii si monitorizarii activitatii interne si externe avand abilitati de comunicare / facilitare

III. 1. Selecţia de CV-uri/Selecţia aplicanţilor selecţionaţi

 • Etapa 1 de selecţie – CV-urile care îndeplinesc condiţiile de la punctele II.1, II.2 si vor fi selecţionat pentru etapa II de selecţie
 • Etapa 2 de selecţie – candidații ale căror cv-uri au fost selecţionat in Etapa 1 vor susţine un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție;
 • Concluziile in urma interviului telefonic vor fi înscrise in fisa de evaluare (Anexa 1 conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei de ETL / ETS in cadrul proiectului POSDRU/135/5.2./S/132077);
 • După finalizarea interviurilor si completarea fisei de evaluare se va redacta un proces verbal cu rezultatele finale ale selecţiei (conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei de ETL / ETS in cadrul proiectului POSDRU/135/5.2./S/132077);
 1. CV-ul și documentele care să ateste experiența solicitantului (diplome, recomandări, etc), semnate –  vor fi transmise în format electronic, la adresa restart.corpul , până joi, 31 iulie 2014, ora 12:00.
 2. Selecția experților se va face sub rezerva aprobării Actului adițional de către OIRPOSDRU Nord Est.

 

Presedinte,

Valentin DIMON

PROIECT 5.2 – INVESTIM IN VOI! MEDIUL RURAL OPORTUNITATI DE OCUPARE

DESCRIERE PROIECT:

Obiectiv general: Valorificarea durabila a potentialului resurselor umane din zonele rurale ale Regiunilor NE, SM, V, Centru si BI prin implementarea de programe integrate vizand informarea, formarea, medierea si accesul pe piata muncii si stimularea antreprenoriatului in randul a 735 de persoane.

Obiective specifice:

1)Cresterea nivelului de informare privind oportunitati de formare si ocupare pentru 735 pers din zonele tinta

2)Cresterea accesului la servicii specializate de informare, orientare, consiliere profesionala pentru 735 persoane din zonele tinta

3)Imbunatatirea nivelului de pregatire si motivare pt 735 pers din zonele tintaprin facilitarea accesului la programe de formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii in domenii de activitate nonagricole 4)Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele tinta prin promovarea culturii antreprenoriale pt 380 pers si imbunatatirea calitatii fortei de munca din zonele rurale in vederea cresterii ratei de ocupare pt 355 pers, prin furnizarea a 2 programe integrate in vederea facilitarii accesului pe piata muncii si in vederea acordarii de asistenta si consiliere pentru demararea unei afaceri in mediul rural. 5)Dezvoltarea cadrului general pentru asigurarea durabilitatii serviciilor integrate, prin crearea Centrului de formare si resurse pentru dezvoltare durabila in mediul rural (CFRDD). Prin realizarea obiectivului sau general si a celor specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor DMI 5.2 POSDRU, si anume: – Facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii ; – Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive; – Promovarea insertiei / reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale Grupul tinta a fost proiectat astfel incat sa existe o distributie echilibrata si lipsita de discriminari in componenta sa, fiind alcatuit din: persoane inactive, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri (atat tineri, cat si de lunga durata), persoane ocupate in agricultura de subzistenta si manageri si angajati din mediul rural. Prin atingerea obiectivelor generale si specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU si obiectivelelor PRAOIS si PDR 2007-2013 ale regiunilor tinta, generand un efect pozitiv pe termen lung datorita dezvoltarii capitalului uman din mediul rural, cresterii competitivitatii acestuia si promovarea culturii antreprenoriale. Realizarea rezultatelor propuse (735 membri ai grupului tinta participanti la programe integrate, max 552 femei(75%) participanti la programe integrate certificati-femei, max 135 persoane(18,37%) participanti la programe integrate certificati care isi vor gasi un loc de munca si pana la 184 persoane(25%) participanti la programe integrate care vor urma o alta forma de pregatire sau isi vor gasi un loc de munca in termen de 6 luni), proiectul contribuie la realizarea principalelor obiective operationale ale DMI 5.2 si a tintelor din DCI POSDRU 2007-2013, si anume sprijinirea a 1.650.000 beneficiari, din care in cadrul DMI 5.2 pentru anul 2013 a 135.500 participanti din zonele rurale la programe integrate, 50% participanti la programe integrate certificati-femei, 15% participanti la programe integrate certificati care vor obtine un loc de munca si 25% participanti la programe integrate care urmeaza o alta forma de pregatire sau isi vor gasi un loc de munca in termen de 6 luni. Mai mult, proiectul contribuie la imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale din Regiunile NE, SM, V, C si BI. Beneficiile proiectului pentru grupurile tinta vor consta in: cresterea nivelului de pregatire profesionala, facilitarea accesului la informatii si asistenta privind initierea unei afaceri, largirea orizonturilor profesionale, prin abordarea unor ocupatii non-agricole, promovarea oportunitatilor de FPC si ocupare si stimularea accesului si participarii femeilor si tinerilor pe piata muncii.

 

 

Durata implementare: 18 luni

Parteneri:

Solicitant: SOCIETATEA NATIONALA APELE MINERALE ROMANE S.A

Partener : CORPUL EXPERTILOR IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Partener: FUNDATIA CREDENTIA

Partener transnational:  ILEIAKO CENTRU DE PREGATIRE PROFESIONALA ANGELOS TSIKAS – KONSTANTINOS TSIKAS & Co Ο.Ε – (ILEIAKO CFP)

Buget:  12.221.597,82 lei

 

CONTEXTUL PROIECTULUI

In scrierea acestui proiect am urmarit respectarea si implementarea prevederilor comunit si nat, cu precadere POSDRU si DCI, PND, CSNR si PNR. Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor asumate de RO prin POSDRU, resp 1.650.000 beneficiari, din care in cadrul DMI5.2 pt anul 2013, 135.500 particip din rural la prog integr,50% particip la prog integr certif-femei,15% particip la prog integr certif care vor obtine un loc de munca si 25% particip la prog integr care urmeaza o alta forma de pregatire sau isi vor gasi un loc de munca in termen de 6 luni, astfel: -din cei 735 particip,vom avea: 552 femei certif particip la prog integr,135 pers particip la prog integr certif care isi vor gasi un loc de munca reprezentand 18,37% tot GT si 184 pers particip la prog integr care vor urma o alta forma de pregatire sau isi vor gasi un loc de munca in termen de 6 luni reprezentand 25%. Prin acesti indicatori proiectul contribuie la realizarea princip obiective operat ale DMI 5.2., la Strat UE de Ocupare si implicit la obiectivului general POSDRU contribuind la atingerea obiectivelor stabilite de UE pt 2020 legate de imbunatatirea ratei ocuparii a min 75% din pop cu varste intre 20 si 64 ani(cei 135 benef ai prog integr care isi vor gasi un loc de munca). Tinta Strategiei Lisabona este ca nivl mediu de participare la invatare permanenta sa fie de min 12,5% pt adulti(2564 ani) pana in 2020. Obiectivele globale stabilite la nivel UE(Strategia Europa 2020) urmaresc atingerea unei rate gen de ocup de 70% si a unei rate de ocup feminine de 60% pana in 2020, ai prin activit si indicat propusi pt 735 pers/552 femei(75%), acesta contribuie la realizarea lor. Sustinem si ob. general al Strat Europa 2020 prin includerea in prog de formare a comp TIC,abordarea unor domenii cu potential de dezvoltare si furnizarea de calificari reale,necesare pietei muncii. Cele 380 benef de servicii de asistenta si consiliere privind demararea unei afaceri sau initierea unei activitati independente reprezinta contributia proiectului la Agenda Europeana pt Antreprenoriat ce prevede stabilirea de progame de sprijin al antreprenoriatului pt a incuraja crearea de intreprinderi,urmarind reducea somajul. Proiectul este complementar cu priorit tematica 4 CSNR-Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania”, asistand 735pers pt integr pe piata muncii, acces la FPC si prog integr. Proiectul contribuie si la realizarea obiectivelor PNR si Strat de Dezv durabila a RO, vizand accesul si participarea la piata muncii a somerilor si asigurarea durabilitatii ocuparii. P.N.D. 2007-2013, PDR 2007-2013 si P.R.A.O.I.S ale reg. BI, SM, NE, Centru, V urmaresc dezvoltarea armonioasa a regiunilor astfel incat sa devina competitive in UE, cu o economie dinamica si diversificata si cu resurse umane calificate precum si cresterea gradului de ocupare,asigurarea de oportunitati egale pt toate categoriile sociale si imbunatatirea nivelului de trai al populatiei, complementaritatea proiectului cu acestea fiind asigurata prin prog integr(P1-A3+A4+A5, P2-A3+A4+A6) oferite pt un numar de 735 pers (275 pers in cautarea unui loc de munca,200 pers inactive,100 pers ocup in agr de subzist,100 someri- 50 tineri si 30 lunga durata si 60 manageri si angajati din mediul rural) si prin cresterea competitivitatii pe piata muncii. Dezideratul dobandirii statutului de persoana ocupata, ca si acela de a porni o activit econ pe cont propriu este greu de atins in rural mai ales din cauza gradului redus de penetrare in acest mediu al informatiei si serviciilor de consiliere specifice. In urma stabilirii problemelor perslor din rural, am identificat ca si nevoi urgente ale acestora informarea si consilierea cu privire la posibilitatile pe care le au pt a-si imbunatati aptitudinile profesionale si dobandirea de noi aptitudini pt ocuparea unui loc de munca. Nevoile identificate la nivelul GT sunt justificate in raport cu obiectivele DCI POSDRU, care prevede urmatoarele actiuni: integrarea pe piata muncii a perslor inactive din mediul rural, participarea perslor din mediul rural la progame de FPC, dezvoltarea culturii antreprenoriale. In scopul satisfacerii nevoilor beneficiarilor din grupul tinta am realizat un plan de activitati care raspunde acestor necesitati si este axat pe activitati de informare/consiliere, furnizare de FPC, mediere si asistenta pt demararea unei afaceri. In urma cercetarilor noastre, am identificat doua directii majore in care putem asigura sanse reale de ocupare a GT propuse, si anume: – Productia si comercializarea apelor minerale – Turismul balneo-climateric si servicii auxiliare Apa minerala naturala, una din substantele minerale regenerabile, in conditiile unei exploatari rationale, poate fi considerata Substanta Strategica. In lipsa unei legislatii specifice, domeniul ei este reglementat de Legea Minelor , nr. 85/2003. Pe langa productia si imbutelierea apei minerale, trebuie mentionat rolul sau in sanatate si utilizarea sa in cadrul unor statiuni balneo-climaterice faimoase in RO si strainatate. RO are peste 2000 de izvoare cu ape minerale, fie pentru consum, fie in scopuri medicale. Productia de apa minerala naturala din RO repr peste 12% din tot productiei din Eur de si cca 3% din cea inregistrata in UE.Consumul mediu anual de apa minerala naturala din Romania se afla Inca mult sub cel din tarile cu traditie din V Eur, de cca 3 ori mai mare, dar peste media consumului din Eur de E, estimat la cca. 45 litri. Exista 35 de operatori ai apelor minerale, din care primii 5 detin 75% din piata si doresc sa se extinda, ceea ce pp un necesar de res umane calificate in domeniu, de la sondori si specialisti in foraj, geologi si hidrologi, la personal pt imbuteliere si etichetare, lucratori comerciali, etc. Din punct de vedere teritorial, cele mai bine cotate judete sunt HR si SV, totalizand cca 80% din apa imbuteliata in 2011. Ocupatiile identif de noi ca fiind in dezv in aceste domenii sunt: sondor, referent specialitate-hidrolog, operator masuratori speciale sonde, operator sursa, dar si lucrator comercial, agent de turism ghid, masaj-recuperare, baby sitter (aceasta ocup este serv auxiliar pt pers care vin la statiune cu copiii, putand face parte din pachetul de serv oferite). Alte ocup intalnite de noi care prez potential sunt: asistent ingrij la domiciliu si meseriile trad–cizmar, croitor, etc., o selectie finala a cursurilor oferite urmand a fi facuta dupa derularea unui studiu in materie de piata muncii pe cele 5 reg. Vizand stimularea ocuparii si auto-ocuparii durabile, 735 pers vor participa la prog integr in urma carora minim 135 pers vor obtine un loc de munca. De asemenea In toate progamele de FP se vor insera module privind protectia mediului inconjurator, igiena si sanatate si securitate in munca, iar materialele publicitare ce se vor distribui vor face referire si la protectia mediului inconjurator