Curs de EVALUATOR PROIECTE
07/04/2015
Curs de FORMATOR
07/04/2015

Curs de EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Curs de EXPERT ACHIZITII PUBLICE (COR: 214946):

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene desfasoara cursul Expert Achizitii Publice, o specializare necesara pentru cei care lucreaza sau doresc sa lucreze in acest domeniu.

Cursul se poate desfasura in orice alta locatie din tara pentru un grup de max. 20 participanti.

 

Ce cuprinde noul pachet de formare?

NOUL pachet de formare include:
– consultanta (recomandari privind potrivirea cu profilul postului de expert achizitii publice)
– dezvoltarea abilitatilor psiho-profesionale

 

Cine acrediteaza programul de formare?

  • Ministerul Muncii și Solicității Sociale
  • Ministerul Educației

 

Ce include certificatul de absolvire?

NOU!!! 11 COMPETENTE PROFESIONALE

Competente fundamentale:
1.Comunicare interpersonala
2.Perfectionarea pregatirii profesionale
3.Utilizarea calculatorului
4.Coordonarea muncii in echipa

Competente generale pe domeniul de activitate:
5.Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire
6.Elaborarea documentelor de specialitate

Competente specifice:
7.Analizarea legislatiei specifice ocupatiei
8.Acordarea consultantei de specialitate
9.Planificarea achizitiilor publice
10.Derularea procedurilor de atribuire
11.Finalizarea procedurilor de atribuire

 

De ce Expert Achizitii Publice?

Tematica: introducere si principii generale; tipuri de contracte de achizitii publice; autoritati contractante, domeniile de aplicare si exceptii; calendarul achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice; estimarea valorii contractelor de achizitii publice; caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor; reguli de participare la procedura de atribuire; publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire; reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese; licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv; negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; cererea de oferta; concursul de solutii; sistemul electronic de achizitii publice (site-ul www.e-licitatie.ro ); atribuirea contractelor de achizitii publice, oferte alternative, subcontractanti; criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice; stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor; incheierea contractelor de achizitie publica; anularea aplicarii procedurii de atribuire; contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante; solutionarea contestatiilor; Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.; solutionarea litigiilor in instanta; contraventii si sanctiuni

 

Care sunt conditiile de participare?

Etapa 1:
Se completeaza si trimite formularul de inscriere si urmatoarele documente pe adresa de e-mail sau corpulexpertilor.fsce@gmail.com:
– cartea de identitate (copie);
– certificat de nastere (copie);
– certificat de casatorie, daca este cazul (copie);
– diploma de studii superioare (copie).

Etapa 2:
In prima zi a cursului se plateste jumatate din taxa de participare.

Taxa de participare este de 1000 ron.