Curs de Competente antreprenoriale
07/04/2015
Curs de EXPERT ACHIZITII PUBLICE
07/04/2015

Curs de EVALUATOR PROIECTE

Curs de EVALUATOR PROIECTE (COR: 241263):

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene desfasoara cursul EVALUATOR PROIECTE, o specializare necesara pentru cei care lucreaza sau doresc sa lucreze in acest domeniu.

Cursul se desfasoara in perioada 23 17.11.2017 – 19.11.2017  Bucuresti.
Cursul se poate desfasura in orice alta locatie din tara pentru un grup de max. 20 participanti.

 

DESCRIEREA OCUPAŢIEI

Cursul de EVALUATOR PROIECTE se adresează persoanelor care vor să dobândească competenţe de evaluator, în special pentru proiectele finanţate din fonduri structurale, consultanţilor din domeniul managementului de proiect, experţilor în domeniul accesării fondurilor structurale şi de coeziune europene, specialiştilor în elaborarea şi scrierea de proiecte precum şi altor persoane interesate de evaluarea proiectelor.

 

Cine acrediteaza programul de formare?

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări A.N.C. (ex C.N.F.P.A.).

Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. Obţinerea certificării va da dreptul absolvenţilor de a practica meseria de Evaluator Proiecte.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr. 129 din 2000.

Pentru recunoaşterea internaţională a certificatelor CNFPA eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

 

Ce include certificatul de absolvire?

– Cunoaşte noţiunile de bază despre evaluarea proiectelor;
– Identifică criteriile de evaluare;
– Evaluează temele orizontale din cadrul proiectului;
– Cunoaşte noţiunile de bază referitoare la deontologia şi codul etic al evaluatorului.

 

De ce EVALUATOR DE PROIECTE?

Evaluarea proiectului se concentrează pe un singur proiect definit printr-un set legat de activităţi pe o anumită perioadă de timp. Evaluarea furnizează informaţii pentru îmbunătăţirea proiectului care se dezvoltă şi progresează. Informaţiile sunt colectate pentru a se putea stabili dacă el se desfăşoară aşa cum a fost planificat, dacă îşi atinge scopurile şi obiectivele declarate în conformitate cu limita de timp propusă. Constatările evaluării sunt folosite şi pentru a se stabili dacă proiectul trebuie să continue aşa cum se desfăşoară acum sau sunt necesare modificări.

Evaluarea proiectului poate cuprinde examinarea unor componente speciale. Componenta unui proiect poate fi un sub-proiect, o abordare specifică de instruire a personalului, o practică profesională, o intervenţie de sănătate sau o strategie de management. Evaluarea unei componente examinează măsura în care au fost atinse scopurile acesteia (aceste scopuri sunt un subset de scopuri generale ale proiectului) în care componenta contribuie la succesul sau eşecul proiectului, în general.

Evaluările pot servi în multe feluri şi pot furniza date critice pentru luarea deciziei în toate fazele elaborării şi implementării proiectului. Deşi unii oameni au sentimentul că evaluarea este o activitate împotriva proiectului, dacă este făcută bine, ea este în realitate în favoarea proiectului. Este important să reţinem că evaluarea este un proces, nu un singur lucru. Atunci când este bine făcută, evaluarea poate să ajute la informarea managerilor cu privire la progresul proiectului, poate servi la clarificarea scopurilor şi a obiectivelor, poate oferi informaţii importante cu privire la ceea ce merge bine şi la ceea ce merge prost şi de ce.

 

Care sunt conditiile de participare?

Etapa 1:
Se completeaza si trimite formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca formularul) siurmatoarele documente pe adresa de e-mail office@cursuri-accesare-fonduri.eu sau corpulexpertilor.fsce@gmail.com:
– cartea de identitate (copie);
– certificat de nastere (copie);
– certificat de casatorie, daca este cazul (copie);
– diploma de studii superioare (copie).

Etapa 2:
In prima zi a cursului se plateste jumatate din taxa de participare.

Taxa de participare este de 1500 ron.