ANUNȚ SEMNARE CONTRACT POCU/85/5.1/106662

Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina”, POCU/85/5.1/106662, depus în cadrul apelului POCU/85/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Proiectul este desfășurat în parteneriat cu:
Solicitant: Primăria Municipiului Câmpina
Partener: BPI Management Consulting Romania– SRL.

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea incluziunii economice și sociale a comunităților marginalizate din Municipiul Câmpina prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Indicatori proiect:
• Grup de Acțiune Locală înființat – 1
• Strategie de Dezvoltare Locală DLRC (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) – 1